A day in the life ชีวิตใน 1 วัน

ปัจจุบันนี้ประคองตัว

ผมเป็นนักเขียนเพราะ.!!. จาก 6 นักเขียนบล็อกเป็นแรงบันดาลใจ

A Single Man Writer หากจะเอ่ยถึงนักเขียนบล็อกดีๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาเหล่านั้นคิดที่จะตีแผ่ “เผยแพร่” ทุกๆครั้งที่กดปุ่ม Like ครั้งแล้วครั้งเล่าในแต่ละบทความที่หยิบยกขึ้นมาเขียนนั้นเป็นเรื่องราวและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองที่บรรจงถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรและการเรียบเรียงสำนวนเรียงร้อยไวยกรณ์ที่อ่านใจความครั้งใดกระตุ้นความรู้สึกจับใจในสำเนียงประโยคของทุกๆตัวอักษร การใช้ตัวอักษรเหล่านั้นที่สื่อออกมา สำนวนภาษา แรงบันดาลใจที่สร้างขึ้นมาจากแรงกระตุ้นของเหล่าตัวอักษรให้มีความุ่งมั่นมากขึ้น ต้องขอขอบคุณอย่างมากสำหรับนักเขียนดีๆที่เป็นตัวอย่างแนวทางให้เดินในรูปแบบของชีวิตที่สร้างขึ้นมาจากตัวของตัวเราเองเพื่อการก้าวไปเป็นนักเขีบนหน้าใหม่ในโลกออนไลน์แห่งนี้ แหล่งที่มา: “ผมเขียนเพราะ … “: 6นักเขียนบล็อกในการหาแรงบันดาลใจสำหรับไซต์ของตนเอง Kumerland