ผมเป็นนักเขียนเพราะ.!!. จาก 6 นักเขียนบล็อกเป็นแรงบันดาลใจ

นักเขียน,แรงบันดาลใจ

A Single Man Writer

หากจะเอ่ยถึงนักเขียนบล็อกดีๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาเหล่านั้นคิดที่จะตีแผ่ “เผยแพร่” ทุกๆครั้งที่กดปุ่ม Like ครั้งแล้วครั้งเล่าในแต่ละบทความที่หยิบยกขึ้นมาเขียนนั้นเป็นเรื่องราวและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองที่บรรจงถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรและการเรียบเรียงสำนวนเรียงร้อยไวยกรณ์ที่อ่านใจความครั้งใดกระตุ้นความรู้สึกจับใจในสำเนียงประโยคของทุกๆตัวอักษร

การใช้ตัวอักษรเหล่านั้นที่สื่อออกมา สำนวนภาษา แรงบันดาลใจที่สร้างขึ้นมาจากแรงกระตุ้นของเหล่าตัวอักษรให้มีความุ่งมั่นมากขึ้น ต้องขอขอบคุณอย่างมากสำหรับนักเขียนดีๆที่เป็นตัวอย่างแนวทางให้เดินในรูปแบบของชีวิตที่สร้างขึ้นมาจากตัวของตัวเราเองเพื่อการก้าวไปเป็นนักเขีบนหน้าใหม่ในโลกออนไลน์แห่งนี้

แหล่งที่มา: “ผมเขียนเพราะ … “: 6นักเขียนบล็อกในการหาแรงบันดาลใจสำหรับไซต์ของตนเอง

Kumerland

Published by Phol Jansinger

When you have thinking of startup an online business. but not sure if your idea is strong? Idea is an important step before diving into your venture. You do not want to invest time and money into a business that fails to make a profit. In this article, you will learn the best ways to validate your business idea to ensure that your venture becomes a success.

%d bloggers like this: